Threads by latest replies - Page 9

No.85804223 View ViewReplyOriginalReport
25% of your country now consists of Russian immigrants, what do?
24 posts and 3 images omitted

Why are White Americans tougher than every other White group?

No.85804391 View ViewReplyOriginalReport
We are willing to kill and die for what we believe in. We also invade other countries and risk our lives to defend ourselves.

How about your country?
3 posts and 2 images omitted

No.85804247 View ViewReplyOriginalReport
>Asians look all the same

Uhhhhmmmmm....
24 posts and 5 images omitted

No.85800313 View ViewReplyOriginalReport
Would you marry and have children with a Turkish girl?
31 posts and 6 images omitted

No.85808685 View ViewReplyOriginalReport
pizza riga domowa pizza z pieczarkami za 5.49zl
9 posts and 1 image omitted

English is truly the muttest language

No.85799675 View ViewReplyOriginalReport
Why this mutt language became the Lingua Franca of the world?
11 posts and 2 images omitted

No.85810257 View ViewReplyOriginalReport
DNA/Ancestry thread.
Just got mine back today. Not very supprised because of where I am from.
What are some good resources that are good for raw data?
Also guess where im from.

/savižudybė/ - šeštasis "mano šalis miršta" leidimas

No.85794953 View ViewReplyLast 50OriginalReport
Tiesą sakant, "miršta" implikuoja, kad artėjama link mirties, bet aš to negalėčiau teigti. Kaip valstybė, lietuva dabar saugesnė negu bet kada buvo praeityje.
O kaip tauta, nors ir yra pavojus prarasti vertingas tradicijas, irgi negaliu pasakyti, kad nutautėsime. Šiuo metu mus veikianti kultūra yra amerikiečių, tačiau jų kultūra yra suformuota visiškai skirtingos aplinko, tad artimiausiu metu amerikonais visi nepatapsime, o sulenkėjimo ar surusėjimo grėsmės irgi nebėra.
Vis dėlto, demografinė šalies padėtis yra absurdiška.
183 posts and 30 images omitted

No.85799878 View ViewReplyLast 50OriginalReport
Does the resr of the world find it odd America has just accepted mass shootings as inevitable and the price of freedom?
179 posts and 22 images omitted

No.85776549 View ViewReplyLast 50OriginalReport
ITT: Your country t in one image.
161 posts and 68 images omitted